Estructura i personal

El Consell d'Estudiants està format pel Plenari i la Comisió Permanent, el qual és la part executiva del Consell.

Actualment la Comisió Permanent està formada per: 

President
Gabriel Bibiloni Femenias
Secretaria
Emanuela Chioran
Tresorera
Xavier Pons Natta
Vocal
Yahaira Agredo
Vocal
Pablo González Maya
Vocal
Lluís Florit Binimelis
Vocal
Martí Moreno Julià
Vocal
Adrián Blas Moreno Carreño
Vocal
Sergi Rovira Tolosa
Vocal
Mercè Seguí Cuquerella