Ubicació i contacte

Despatx del Consell d'Estudiants

Delegació d'Alumnes
Bloc B - Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Ctra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

 

Localització Edifici Jovellanos

Horari d'atenció

Dilluns i dimecres
11:00 - 12:30 h
Dimarts i dijous
12:00 - 13:30 i 15:30 - 17:00 h

Suggeriments i peticions

  • Bústies físiques: hi ha una bústia a cada edifici (pròximament).
  • Adreça electrònica: consell.estudiants@uib.cat
  • Xarxes socials: Podeu seguir els avanços dels projectes i altres notícies que vos afectin a través de Facebook, Twitter i Instagram. També hi trobareu informació privilegiada de concursos i sortejos!

Contacta amb la UIB

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol- licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel- lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.