Escoltar

El Consell d'Estudiants (Cd'E) és l'òrgan de representació dels alumnes. Aquí podeu trobar un resum de les nostres funcions.

L'objectiu d'aquesta pàgina és acostar l'estudiant al Cd'E, oferir un punt de contacte i una descripció del Cd'E, així com informar el universitaris, mitjançant la guia, de tots aquells serveis de què disposen.

El Cd'E funciona des de i per als estudiants. Així doncs, no dubteu a fer-nos arribar qualsevol suggeriment per afegir a la pàgina web o per modificar els errors que pugui haver-hi.

La pàgina web està en procés d'actualització. Contacte: correu electrònic.