El Consell d'Estudiants (Cd'E) és l'òrgan de representació dels alumnes. Aquí podeu trobar un resum de les nostres funcions.