Estructura i personal

El Consell d'Estudiants està format pel Plenari i la Comissió Permanent, que és la part executiva del Consell.

Comissió permanent

Nom Funció
Gabriel Bibiloni President
Joan Costa Vocal de presidència
Mercè Seguí Secretària
Lluís Florit Tresorer
Emanuela Chioran Vocal d'igualtat
Adrián Moreno Vocal de relacions internes
Eugènia Cabrera Vocal de relacions internes
Pablo González Vocal de relacions externes
Lorenzo García Vocal polivalent